Kanada tilhører USA? Ja eller nei?

kanada tilhorer usa ja eller nei